STIMULATION AND THERAPEUTIC ACTIVITY CENTER – 15 Rosales ay isang pasilidad na tumutugon sa rehabilitasyon ng mga taong may kapansanan at mga taong nakakaranas ng sakit na nagresulta sa hindi paglakad at pagiging dependent sa pamilya sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay, kung saan sila ay pinapayuhang sumailalim sa Physical Therapy, Occupational Therapy, Special Education, Speech Therapy at iba pang Social Services kung kinakailangan.

 

  1. MGA SERBISYO

Ang STAC ay nagbibigay ng komprehensibong rehabilitasyon sa mga batang may kapansanan na kinabibilangan ng Physical Therapy para sa mga bata at matatanda , Occupational Therapy, Speech Therapy, Special Education, Social Services, Community Outreach Program at Family Support Program na naglalayong mapabuti at matugunan ang mga pangangailangan ng mga benepisyaryo at ng kanilang mga pamilya at buwanang pagsusuri ng mga espeyalistang doctor katulad ng Pedia-Neurologist, Physiatrist, Pediatrician, at Neurodevelopmental Pediatrician.

 

Iba pang Serbisyo

  1. Pagpapadala ng mga pasyente sa mga ospital at mga espesyalista para sa medical at iba pang pangangailangan ng pasyente.

 

  1. Pagpapadala ng mga bata sa regular at espesyal na paaralan para sa kanilang edukasyon

 

  1. MGA BENEPISYARYO

Kabilang sa mga benepisyaryo ng STAC ay ang mga batang may edad 0-14 na may mga kapansanan gaya ng Cerebral Palsy, Hydrocephalus, Congenital Deformities, Global Developmental Delay (GDD), Fracture, Down Syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism, may problema sa pandinig at pagsasalita (Hearing and Speech Impaired), may problema sa paningin (Visual Impairment), Intellectual Disability (ID) at iba pang problemang medical na nangangailangan ng rehabilitasyon.

 

Ang STAC din ay nagbibigay ng serbisyo sa mga matatanda at mga taong may kapansanan na nakakaranas ng Stroke, pagkabagok ng ulo dahil sa aksidente (Traumatic Brain Injury), Spinal Cord Injury, Pagkabali ng buto (Fracture), Pananakit ng balikat at batok (Myofascial Pain Syndrome), Pananakit ng ibabang bahagi ng likod (Low Back Pain), Peripheral Nerve Injury (PNI), Pananakit ng Kasu-kasuan (Arthritis), at iba pang problemang medical. Ang serbisyo para sa mga matatandang maykapansanan ay may bayad depende sa gagamitin na aparato, kung taga saan at kung ito ay kabilang sa senior citizen, indigent at kung ang benepisyaryo ay may PWD ID ay magkakaroon ng diskwento.

 

Office Division

Stimulation and Therapeutic Activity Center – 15

Classification

Simple

Type of Transaction

Government to Public

Who may Avail

Public

CHECKLIST OF REQUIREMENTS

WHERE TO SECURE

For Children with Disabilities

·         Birth Certificate

 

For Adult with Disabilities

·         Referral Letter from Doctor

 

For Indigent Patients and Payment Discount

·         Certificate of Indigency

·         Bring Senior Citizen or PWD ID

 

Philippine Statistics Authority/Municipal Civil Registrar

 

 

Physicians

 

 

Barangay

Senior Citizen Office

PDAO Office

 

 

Client Steps

Agency Action

Fee to be Paid

Processing Time

Person Responsible

1.      Pumunta sa BHW ng inyong nasasakupang barangay

Para sa mga Batang May Kapansanan

 

Mismong pasyente para sa pagsusuri

 

None

10 minuto

Barangay Health Worker ng nasasakupang barangay

2.      Hanapin ang Social Worker ng STAC para mailista sa nararapat na serbisyong kinakailangan

Pag interbyu ng Social Worker para sa mga importante at kailangan na impormasyon ng pasyente

 

None

30 minuto

Christalla Claire A. Saculles, RSW

Social Welfare Assistant

 

 

 

 

STIMULATION AND THERAPEUTIC ACTIVITY CENTER – 15 Rosales ay isang pasilidad na tumutugon sa rehabilitasyon ng mga taong may kapansanan at mga taong nakakaranas ng sakit na nagresulta sa hindi paglakad at pagiging dependent sa pamilya sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay, kung saan sila ay pinapayuhang sumailalim sa Physical Therapy, Occupational Therapy, Special Education, Speech Therapy at iba pang Social Services kung kinakailangan.

 

  • MGA SERBISYO

Ang STAC ay nagbibigay ng komprehensibong rehabilitasyon sa mga batang may kapansanan na kinabibilangan ng Physical Therapy para sa mga bata at matatanda , Occupational Therapy, Speech Therapy, Special Education, Social Services, Community Outreach Program at Family Support Program na naglalayong mapabuti at matugunan ang mga pangangailangan ng mga benepisyaryo at ng kanilang mga pamilya at buwanang pagsusuri ng mga espeyalistang doctor katulad ng Pedia-Neurologist, Physiatrist, Pediatrician, at Neurodevelopmental Pediatrician.

 

Iba pang Serbisyo

  1. Pagpapadala ng mga pasyente sa mga ospital at mga espesyalista para sa medical at iba pang pangangailangan ng pasyente.

 

  1. Pagpapadala ng mga bata sa regular at espesyal na paaralan para sa kanilang edukasyon

 

  1. MGA BENEPISYARYO

Kabilang sa mga benepisyaryo ng STAC ay ang mga batang may edad 0-14 na may mga kapansanan gaya ng Cerebral Palsy, Hydrocephalus, Congenital Deformities, Global Developmental Delay (GDD), Fracture, Down Syndrome, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism, may problema sa pandinig at pagsasalita (Hearing and Speech Impaired), may problema sa paningin (Visual Impairment), Intellectual Disability (ID) at iba pang problemang medical na nangangailangan ng rehabilitasyon.

 

Ang STAC din ay nagbibigay ng serbisyo sa mga matatanda at mga taong may kapansanan na nakakaranas ng Stroke, pagkabagok ng ulo dahil sa aksidente (Traumatic Brain Injury), Spinal Cord Injury, Pagkabali ng buto (Fracture), Pananakit ng balikat at batok (Myofascial Pain Syndrome), Pananakit ng ibabang bahagi ng likod (Low Back Pain), Peripheral Nerve Injury (PNI), Pananakit ng Kasu-kasuan (Arthritis), at iba pang problemang medical. Ang serbisyo para sa mga matatandang maykapansanan ay may bayad depende sa gagamitin na aparato, kung taga saan at kung ito ay kabilang sa senior citizen, indigent at kung ang benepisyaryo ay may PWD ID ay magkakaroon ng diskwento.

 

Office Division

Stimulation and Therapeutic Activity Center – 15

Classification

Simple

Type of Transaction

Government to Public

Who may Avail

Public

CHECKLIST OF REQUIREMENTS

WHERE TO SECURE

For Children with Disabilities

·         Birth Certificate

 

For Adult with Disabilities

·         Referral Letter from Doctor

 

For Indigent Patients and Payment Discount

·         Certificate of Indigency

·         Bring Senior Citizen or PWD ID

 

Philippine Statistics Authority/Municipal Civil Registrar

 

 

Physicians

 

 

Barangay

Senior Citizen Office

PDAO Office

 

 

Client Steps

Agency Action

Fee to be Paid

Processing Time

Person Responsible

3.      Pumunta sa BHW ng inyong nasasakupang barangay

Para sa mga Batang May Kapansanan

 

Mismong pasyente para sa pagsusuri

 

None

10 minuto

Barangay Health Worker ng nasasakupang barangay

4.      Hanapin ang Social Worker ng STAC para mailista sa nararapat na serbisyong kinakailangan

Pag interbyu ng Social Worker para sa mga importante at kailangan na impormasyon ng pasyente

 

None

30 minuto

Christalla Claire A. Saculles, RSW

Social Welfare Assistant

5.      Hanapin ang tamang therapist na nakatalaga para sa nararapat na serbisyong kailangan at para makakuha ng schedule

Ø  Pagsusuri ng mga Therapist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Physiatrist, Neurologist, Neurodevelopmental Pediatrician o Pediatrician (para sa mga batang wala pang referral nagaling sa Doktor)

None

25 minuto

Mylene D. Anderson, PTRP

Physical Therapy

 

Jerlaine Anne B. Paulo, PTRP

Physical Therapy

 

Mary Joyce R. Cua, OTRP

Occupational Therapy

 

Paula Marisse C. Diwa, CSP

Certified Speech Pathologist

 

Sharlene M. Sim, LPT

SPED Teacher

 

Pollyana G. Escano, M.D, FPARM

Physiatrist

 

Maria Lourdes M. Trajano, M.D, FPPS, FPNA, FCNSP

Pediatric Neurologist

 

Mary Ann Moya-Prudencio,M.D, PTRP, FAAP, DPPS, FPSDBP

Neurodevelopmental Pediatrician

 

Maria Theresa Chan – Lecitona, M.D,

Pediatrician

 

6.      Pagbibigay ng rehabilitasyon sa mga pasyente

Umpisa ng Rehabilitasyon:

 

Mga batang maykapansanan bagong panganak – 14y/o

 

 

 

 

 

 

Mga matantandang may sakit at kapansanan edad 15 pataas

Php. 50.00 lifetime membership fee para sa STAC Parents’ Association

 

P 10.00 monthly fee na napupunta sa pondo ng Parents’ Association

 

Depende sa gagamitin na apparato:   P50.00 – P150.00       

 

Senior Citizen at PWD: P 40.00   

 

Indigent: P 0.00

 

Speech Therapy at Occupational Therapy: P 250.00

 

Sa bawat pagpunta:

 

45 minuto sa therapy sa mga bata

 

50 minutos sa mga matatandang pasyente

Mylene D. Anderson, PTRP

Physical Therapy

 

Jerlaine Anne B. Paulo, PTRP

Physical Therapy

 

Mary Joyce R. Cua, OTRP

Occupational Therapy

 

Paula Marisse C. Diwa, CSP

Certified Speech Pathologist

 

Sharlene M. Sim, LPT

SPED Teacher

 

7.      Pagsasagawa ng free monthly follow-up check-up sa mga batang benepisyaryo depende sa kanilang pangangailangang medical.

Pag kuha ng vital signs at pag assist sa manggamot.

None

15 minuto

 

Mylene D. Anderson, PTRP

Physical Therapy

 

Christalla Claire A. Saculles, RSW

Social Welfare Assistant

 

Pollyana G. Escano, M.D, FPARM

Physiatrist

 

Maria Lourdes M. Trajano, M.D, FPPS, FPNA, FCNSP

Pediatric Neurologist

 

Maria Theresa Chan – Lecitona, M.D,

Pediatrician

 

8.      Pagbabayad ng serbisyo para sa mga bata at matatandang pasyente

Pagsusuri ng charge slip na galing sa therapist para makolekta ang tamang halaga ng babayaran.

 

 

P 50.00 lifetime membership fee STAC parents’ association

 

P 10.00 monthly fee na napupunta sa pondo ng Parents’ Association

 

Depende sa gagamitin na apparato:   P50.00 – P150.00       

 

Senior Citizen at PWD: P 40.00   

 

Indigent: P 0.00

 

 Speech at Occupational Therapy; P 250.00

 

3 minuto

Christalla Claire A. Saculles, RSW

Social Welfare Assistant

 

 

Mabell M. Yana

Administrative Aide II

 

 

 

Annabel C. Soberano

Social Welfare Assistant