REPUBLIKA NG PILIPINAS

BAYAN NG ROSALES

LALAWIGAN NG PANGASINAN

 

TANGGAPAN NG KAGALINGANG PANLIPUNAN AT PAGPAUNLAD

(OFFICE OF THE MUNICIPAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT)

 

CITIZEN’S CHARTER

Office of Division

Municipal Social Welfare and Development Office

Classification

Simple

Type of Transaction

Government to People

Who may avail

People of Rosales

CHECLIST OF REQUIREMENTS

WHERE TO SECURE

Employment ID

Municipal Social Welfare and Development Office

 

1. PAGBIBIGAY NG TULONG-PINANSYAL PARA SA TAONG MAY MATINDING PANGANGAILANGAN TULAD NG MIYEMBRO NG PAMILYA NA NASA HOSPITAL, MIYEMBRO NG PAMILYA NA NAMATAY AY BIKTIMA NG SAKUNA/TRAHEDYA, PAGKAIN AT PAMASAHE NG BALIK-PROBINSYA AT PANGANGAILANGAN SA EDUKASYON:

 

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Ipagbigay alam sa empleyado ang problema.

a. Certificate of indigency

b. Reseta ng may ng Doktor

c. Death Certificate/Funeral Contract

d. Medical/Clinical Abstract/Medical Certificate

e. Certificate of Indigency galling sa barangay

f. Valid ID

g. Enrollment Form/Registration Form

Pag-interbyu at pagkuha ng datos.

10 minuto

ANA NAZARIE P. SEMBRAN

TERESA S. ARIS

2. Maghintay ng susunod na hakbang.

 

Paghahanda sa voucher.

10 minuto

ROMMEL G. UMALI

3. Dalhin  ang voucher sa:

a. Budget Office

b. Accountant Office

c. Treasurer Office para sa lagda.

 

Tatanggapin ng empleyado ang voucher kalakip ang:

a. MBO Certifies Allocation

b. Accountant Obligates Fund

c. Treasurer Certifies Cash

5 minuto

MBO

MACO Staff

MTO Staff

4. Dalhin ang voucher sa Opisina ng Mayor para sa lagda.

 

Pagtanggap ng voucher at pagbigay sa Opisina ng Mayor para sa lagda.

5 minuto

MO Staff

5. Matungo sa Treasury para makakuha ng pera.

 

Pagbigay ng pera.

3 minuto

MTO Staff

6. Pagtanggap sa pera.

 

 

 

 

 

2. PAGTULONG PARA SA MGA NAABUSO NA BATA  (CHILD ABUSED) AT NASASANGKOT SA PAGLABAG SA BATAS (CICL/ CAR) AT NANGANGANIB ANG BUHAY DAHIL MAY BANTA AT DELIKADO ANG SITWASYON. DADALHIN SA RRCY, HAVEN FOR WOMEN AT HAVEN FOR CHILDREN (LA UNION AT DAGUPAN CITY) PARA SA HEALING PROCESS AT REHABILITASYON:

 

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Ipagbigay- alam ang problema.

a. Certificate of Indigency

b. Medico-Legal

c. Sulat mula sa Punong Barangay mga kaso naugnay sa korte

d. Police blotter complaint

Pag-interbyu ng empleyado at pag susuri sa problema

15 minuto

ANA NAZARIE P. SEMBRAN

 

JAZELLEE G. GARCIA

2. Maghintay sa susunod na hakbang.

Para sa mga naabuso na bata at mga nasasangkot sa paglabag ng batas

Paggawa ng rekomendasyon:

a. Pumunta sa Haven (para sa naabusong biktima) sa Binloc, Dagupan City.

b. Center for girls (menor de edad) sa Agoo, La Union at paghahanda ng nasasabing rekomendasyon sa Rehabilitation Centers or Attorney’s Office/Prosecutor.

20 minuto

PERLITA ORIA AQUINO, RSW

3. Pagtanggap ng referral o rekomendasyon o tulong galing sa Abogado ng PAO/Prosekyutor.

 

Paghahanda ng Social Case Study  Report at documents para sa pagfile ng kaso.

5 minuto

PERLITA ORIA AQUINO, RSW

 

3. PAG IISYU NG SOCIAL CASE STUDY REPORT:

 

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Ipagbigay alam sa empleyado ang problema.

a. Clinical/Medical Abstract/Medical Certificate

Pag-interbyu ng empleyado at pagsusuri sa problema.

25 minuto

ANA NAZARIE P. SEMBRAN and PERLITA ORIA AQUINO, RSW para suriin at lagdaan.

 

 

 

 

 

4. PAG-IISYU NG CERTIFICATE OF INDIGENCY/REFERRAL PARA SA HOSPITAL:

MGA KLIYENTE (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Ipagbigay-alam sa empleyado ang problema.

a. Certificate of Indigency na manggagaling sa Barangay na may lagda ng Punong Barangay

b. Para sa Referral: Medical/Clinical Abstract/Medical Certificate

Pag-interbyu ng empleyado at pagsusuri sa problema.

10 minuto

ANA NAZARIE P. SEMBRAN and PERLITA O. AQUINO para suriin at lagdaan.

 

 

 

5. PAG-IISYU NG SENIOR CITIZEN ID (OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS AFFAIRS):

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Pagsagot sa Application Form.

a. Birth Certificate

b. Barangay Clearance galing sa Barangay

c. Cedula

d. 2pcs 1×1 ID Picture

e. Affidavit of Loss (para sa nawalang ID)

a. Ihanda ang ID at Booklet at ipapirma sa kliyente

b. Dalhin ang booklet sa opisina ng mayor para sa lagda.

10 minuto

MAJOR JUANITO L. DELA CRUZ (OSCA Head)

SARAH JAEL P. SEMBRAN

(OSCA Clerk)

 

 

 

7. PAG-IISYU NG Person with Disabilities (PWD) ID: (PERSON WITH DISABILITIES AFFAIRS OFFICE):

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Pagsagot sa Application Form.

a. Birth Certificate

b. Barangay Residency galing sa Barangay

c. Cedula

d. 2 pcs 1×1 ID Picture

e. Affidavit of Loss (para sa nawalang ID)

a. Ihanda ang ID at Booklet at ipapirma sa kliyente

b. Dalhin ang booklet sa opisina ng mayor para sa lagda.

10 minuto

 MELWIN KEITH ORIA (PDAO Focal Person)

 

 

 

 

 

 

8. PAG-IISYU NG SOLO PARENT ID:

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Pagsagot sa Application Form.

a. Birth Certificate

b. Barangay Certification galing sa Barangay

c. 2pcs 1×1 ID Picture

d. Affidavit of Loss (para sa nawalang ID)

a. Ihanda ang ID at Booklet at ipapirma sa kliyente

b. Dalhin ang booklet sa opisina ng mayor para sa lagda.

10 minuto

TERESA S. ARIS

 

9. CHILD DEVELOPMENT SERVICE:

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

MGA KAILANGAN IPAKITA

GAWAING OPISINA

NAKALAANG ORAS

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Pagsagot sa Child Information Sheet.

a. Birth Certificate

b. ECCD Health Card galing sa RHU

 

 

a. Intake Sheet

b. Mapping/ Registration Form

c. Certificate of Enrolment

d. Consent Provision for Parents

10 minuto

TERESA S. ARIS

 

10. PANTAWID PAMILYA PILIPINO PROGRAM (4PS) (EXIT BENEFICIARIES) :

MGA HAKBANGIN (PARA SA KLIYENTE)

 

GAWAING OPISINA

 

EMPLEYADO RESPONSIBLE

1. Pagsagot sa  Information Sheet.

 

a. Intake Sheet

b. Livelihood Skills Training

c. Sustainable Livelihood Program

d. Consent Provision for Parents

 

PERLITA ORIA AQUINO, RSW

ANGELITA C. MAYO (Livelihood Worker)